BRTSમાં આવક કરતા ખર્ચ વધુ, ખોટનો ધંધો : દેવાળું ફૂંકશે


BRTSમાં આવક કરતા ખર્ચ વધુ, ખોટનો ધંધો : દેવાળું ફૂંકશે

- 'આમદની અઠ્ઠની, ખર્ચા રૃપૈયા' જેવો ઘાટ

- છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં રૃા.૩૭,૫૩૨.૧૪ લાખની આવક થઇ, ૪૮,૭૨૨.૮૬ લાખનો ખર્ચ કરાયો, રૃા.૫,૯૧૦ લાખ ખોટ થઇ


અમદાવાદ, તા. 22 એપ્રિલ, 2018, રવિવાર

અમદાવાદની પ્રજાને ટ્રાન્સપોર્ટની સુવિધા મળી રહે તે માટે કરોડોના ખર્ચે નિર્માણ થયેલી બીઆરટીએસમાં આમદની અઠ્ઠની,ખર્ચા રુપૈયા જેવી દશા થઇ છે. બીઆરટીએસમાં આવક કરતાં બમણો ખર્ચ થઇ રહ્યો છે જેના લીધે કરોડોની ખોટનો ધંધો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

મ્યુનિ.કોર્પોરેશનમાં એક તરફ,એએમટીએસ પણ ખોટ કરી રહી છે જયારે હવે બીઆરટીએસ પણ ખોટનો ધંધો કરવા માંડી છે. શહેરમાં ખાનગી વાહનોની સંખ્યા દિનપ્રતિદીન વધી રહી છે ત્યારે બીઆરટીએસ,એએમટીએસ પણ વધતી જતી રિક્ષાઓ સામે આર્થિક ઝીંક ઝિલી શકે તેમ નથી. મ્યુનિ.કોર્પોેરેશનના શાસકોના તરંગી-તઘલખી વહિવટને લીધે બીઆરટીએસની આવક સામે બમણો ખર્ચ થતાં દર વર્ષે ખોટનો આંકડો વધી રહ્યો છે.

છેલ્લા પાંચ વર્ષના આંકડા પર નજર કરીએ તો,બીઆરટીએસની આવક રૃા.૩૭૫૩૨.૧૪ લાખ થઇ હતી જયારે રૃા.૪૮૭૨૨.૮૬નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ પ્રમાણે,છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ખોટનો આંકડો રૃા.૫૯૧૦ લાખ પર જઇ પહોચ્યો છે. અમદાવાદીઓને બસસુવિધા મળી રહે તેવા બહાના હેઠળ શહેરમાં દોડતી બીઆરટીએસ મ્યુનિ.કોર્પોરેશન માટે ધોળો હાથી બની રહી છ.

બીજી તરફ, ખાનગી બીઆરટીએસ ભાડે લઇને કોન્ટ્રાકટરોને પાછલા બારણે કમાણી કરી આપવામાં આવી રહી છે. બીઆરટીએસની બસ કિમી દીઠ રૃા.૬૦ સુધીનુ ભાડુ ચૂકવવામાં આવી રહ્યુ છે. આમ,કોન્ટ્રાકટરો કમાણી કરી રહ્યા છેને,કોર્પોરેશન ખોટ કરી રહ્યુ છે.આવો છે,બીઆરટીએસનો વહિવટ.

BRTSની આવક-જાવક

વર્ષ

 આવક

 ખર્ચ (લાખમાં)

૨૦૧૨-૧૩

 રૃા.૪૬૨૩.૧૮

 રૃા.૫૩૩૧.૫૭

૨૦૧૩-૧૪

 રૃા.૫૬૬૨૩.૨૧

 રૃા.૭૬૪૩.૪૯

૨૦૧૪-૧૫

 રૃા.૭૩૨૫.૭૪

 રૃા.૯૮૪૯.૯૩

૨૦૧૫-૧૬

 રૃા.૧૧૨૧૬.૨૯

 રૃા.૧૧૭૮૪.૦૪

૨૦૧૬-૧૭

 રૃા.૮૬૯૪.૭૨

 રૃા.૧૪૧૧૩.૮૩


વર્ષવાર નાણાંકીય ખોટ

વર્ષ

 ખોટ(લાખમાં)

૨૦૧૨-૧૩

 રૃા.૭૦૮.૩૯

૨૦૧૩-૧૪

 રૃા.૧૯૮૦.૨૮

૨૦૧૪-૧૫

 રૃા.૨૫૨૪.૧૮

૨૦૧૫-૧૬

 રૃા.૫૬૮.૧૧

૨૦૧૬-૧૭

 રૃા.૧૨૯.૧૮

 

More Stories:-


Post Your Comment